Autor - Valentina Branković

Valentina BrankovićValentina je diplomirani bibliotekar i informatičar. Dvanaest godina radi sa knjigama i čitaocima. Zaposlena u Narodnoj biblioteci Srbije na poslovima katalogizacije serijskih publikacija u COBISS okruženju.

Trend

Šta znači sarkazam

Etimologija reči sarkazam
Reč “sarkazam” nam dolazi iz grčkog jezika, glagol sarkazein ima značenje “gristi meso poput psa“. Tokom...

Umetnost

Šta je avangarda?

Već od 1910. postali su veoma vidljivi u javnosti stavovi pesnika modernista koji su tražili obnovu stvaralačkog subjekta i volje, obogaćivanje forme.
Oni...

Nauka

Zanimljivosti o zvuku

Ako volite da uživate u magiji zvuka evo nekoliko zanimljivosti.
Da ugođaj bude autentičan, moj predlog je da pročitate tekst slušajući čuveni Valcer...

Preporuka

Nastavimo zajedno samoobrazovanje!

Unesite email adresu za korisne porcije aktuelnog znanja!

Aktivni smo i na Fejsbuku!