Nauka

Nauka

Šta je Big Data?

Ako je znanje moć, podaci su bogatstvo, i to neprocenjivo. Najveće marketinške  imperije 21. veka, Google i Facebook, imale su zajednički resurs koji im je dao moć...

Više