Nauka

125 otvorenih pitanja u nauci ili šta je ono što ne znamo?

125

U sudnici zvanoj priroda, nauka je vrhovni sudija.

U presudi zvanoj eksperiment, nauka uzima neku od otvorenih tema, kandiduje hipotezu koja ima šanse da je objasni, sprovodi milione eksperimenata, prikuplja podatke sa njih, tumači ih i izvlači zaključke.

Ako nauka proceni da je hipoteza dokazana, unapređuje je u status teorije, stvalja je privremeno ad acta i uzima sledeću otvorenu temu.

Možda alegorijski rečeno, ali od Njutna fizika kao prva od modernih nauka upravo tako funkcioniše.

Nauka se sve vreme bavi i sobom. Ona želi da spozna gde je granica znanja i u epistomološkom smislu uokviri mogućnost spoznaje istine. Sistematsko posmatranje, zadržavanje doze skepse i sumnje u tačnost, stalno prevrednjavanje, to je taj naučni princip.

Za 125-tu godišnjicu časopisa Science, napravljena je rang lista (i naučnici vole da rangiraju) najvećih otvorenih pitanja, tj. velikih pitanja „Šta ne znamo“. Simbolički, 125 pitanja za 125 godina postojanja.

Paradoks vezan za celu priču je što nas obično u školi nikad ne uče šta ne znamo, već samo „šta znamo“. Granice znanja, pa ako želite i sazanja se menjaju, a donja lista govori o 125 pitanja za koje još ne znamo odgovor.

Dalji naučni progres civilizacije, složićete se, sastoji se u zatvaranju otvorenih tema, odnosno objašnjavanju takozvanih „otvorenih“ pitanja.

nauka

Mi smo kao ljudi jako radoznala bića, te verujem da će Vam biti zanimljivo šta su to trenutno najveći naučnici priznali da ne znamo.

 

 1. Od čega je izgrađen univerzum?
 1. Šta je u osnovi svesti?
 1. Zašto ljudi imaju tako malo gena?
 1. U kojoj meri su genetska varijacija i lično zdravlje povezani?
 1. Mogu li zakoni fizike proisteći iz jedinstvene teorije?
 1. Koliko može biti produžen ljudski životni vek?
 1. Šta kontroliše regeneraciju organa?
 1. Kako ćelija kože može postati nervna ćelija?
 1. Kako jedna somatska ćelija postaje cela biljka?
 1. Šta se dešava u unutrašnjosti Zemlje?
 1. Da li smo sami u svemiru?
 1. Kako i gde je nastao život na Zemlji?
 1. Šta određuje različitost vrsta?
 1. Koje genetske promene su nas učinile jedinstvenim ljudskim bićima?
 1. Kako se sećanja memorišu i prizivaju?
 1. Kako je evoluiralo ponašanje u grupi?
 1. Koje promene su nas učinile ljudima?
 1. Gde je granica hemijske veze?
 1. Koje su granice konvencionalnog računarstva?
 1. Da li možemo selektivno isključiti odgovor imuniteta?
 1. Da li postoje dublji principi u osnovi kvantne neodređenosti i nelokalnosti?
 1. Da li je moguća efikasna vakcina protiv HIV-a?
 1. Koliku maksimalnu temperaturu može dostići efekat staklene bašte?
 1. Šta može zameniti jeftinu naftu – i kada?
 1. Hoće li Maltus i dalje biti u krivu?
 1. Da li je naš univerzum jedini?
 1. Šta je izazvalo kosmičku inflaciju?
 1. Kada i kako su se prve zvezde i galaksije formirale?
 1. Odakle dolaze kosmički zraci ultra-visoke energije?
 1. Šta pogoni kvazar?
 1. Koja je priroda crne rupe?
 1. Zašto postoji više materije nego antimaterije?
 1. Da li se proton raspada?
 1. Koja je priroda gravitacije?
 1. Zašto se vreme razlikuje od drugih dimenzija?
 1. Da li postoje manji gradivni blokovi od kvarkova?
 1. Da li neutrini imaju svoju antičesticu?
 1. Da li postoji jedinstvena teorija koja objašnjava sve sisteme elektrona u korelaciji?
 1. Šta je najmoćnije što istraživači lasera mogu izgraditi?
 1. Da li istraživači mogu napraviti savršeno optičko sočivo?
 1. Da li je moguće napraviti magnetne poluprovodnike koji rade na sobnoj temperaturi?
 1. Koji je mehanizam uparivanja kod superprovodnosti na visokoj temperaturi?
 1. Da li možemo da razvijemo opštu teoriju dinamike burnih tokova i kretanje zrnastih materijala?
 1. Da li postoje stabilni elementi sa velikim brojem atoma?
 1. Da li je superfluidnost moguća u čvrstom stanju? Ako da, kako?
 1. Kakva je struktura vode?
 1. Koja je priroda providnog stanja?
 1. Da li postoje ograničenja u racionalnoj hemijskoj sintezi?
 1. Koja je krajnja efikasnost fotoelektričnih ćelija?
 1. Hoće li fuzija biti ikad energija budućnosti?
 1. Šta pokreće solarno magnetno polje?
 1. Kako se formiraju planete?
 1. Šta je uzrok ledenog doba?
 1. Šta je uzrok preokreta u magnetnom polju Zemlje?
 1. Da li postoje prekursori zemljotresa koji mogu dovesti do korisnih predviđanja?
 1. Da li postoji – ili je postojao – život na drugim mestima u solarnom sistemu?
 1. Šta je poreklo homohiralnosti u prirodi?
 1. Da li možemo predvideti kako će se proteini preklopiti?
 1. Koliko vrsta proteina ima u ljudima?
 1. Kako proteini pronađu svoje partnere?
 1. Koliko oblika ćelijske smrti postoji?
 1. Šta održava neometani intracelularni saobraćaj?
 1. Šta omogućava ćelijskim komponentama da se kopiraju nezavisno od DNK?
 1. Kakvu ulogu imaju različiti oblici RNK u funkciji genoma?
 1. Kakvu ulogu igraju telomeri i centromeri u funkciji genoma?
 1. Zašto su neki genomi izuzetno veliki, a drugi prilično kompaktni?
 1. Šta „junk sektori“ rade u našim genomima?
 1. Koliko će nove tehnologije smanjiti troškove sekvenciranja?
 1. Kako organi i celokupni organizam znaju kada da stanu sa rastom?
 1. Po čemu su promene genoma drugačije od naslednih mutacija?
 1. Kako se asimetrija određuje kod embriona?
 1. Kako se ekstremiteti, peraja, i lica razvijaju i evoluiraju?
 1. Šta izaziva pubertet?
 1. Da li su matične ćelije rešenje svih oblika raka?
 1. Da li je kancer podložan imunoj kontroli?
 1. Da li se rak može kontrolisati pre nego lečiti?
 1. Da li je upala glavni faktor svih hroničnih bolesti?
 1. Kako prionske bolesti funkcionišu?
 1. Koliko kičmenjaci zavise od urođenog imunog sistema u borbi protiv infekcija?
 1. Da li imunološka memorija zahteva hronično izlaganje antigenima?
 1. Zašto trudnica ne odbacuje fetus?
 1. Šta sinhronizuje cirkadijalni časovnik organizma?
 1. Kako migrirajući organizmi nađu svoj put?
 1. Zašto spavamo?
 1. Zašto sanjamo?
 1. Zašto postoje kritični periodi za učenje jezika?
 1. Da li feromoni utiču na ljudsko ponašanje?
 1. Kako opšta anestezija funkcioniše?
 1. Šta uzrokuje šizofreniju?
 1. Šta izaziva autizam?
 1. U kojoj meri možemo da sprečimo Alchajmerovu bolest?
 1. Šta je biološka osnova zavisnosti?
 1. Da li je moral usađen u mozak?
 1. Koje su granice učenja kod mašina?
 1. Koliki procenat ličnosti je genetski?
 1. Šta je biološka osnova seksualne orijentacije?
 1. Da li će ikada postojati drvo života oko koga se sistematski možemo složiti?
 1. Koliko vrsta postoji na Zemlji?
 1. Šta je vrsta?
 1. Zašto se lateralni transfer javlja kod mnogih vrsta i kako?
 1. Ko je bio LUCA (poslednji univerzalni zajednički predak)?
 1. Kako je cveće evoluiralo?
 1. Kako biljke prave ćelijske zidove?
 1. Kako je rast biljaka kontrolisan?
 1. Zašto nisu sve biljke imune na sve bolesti?
 1. Šta je osnova varijacije u toleranciji na stres kod biljaka?
 1. Šta je uzrokovalo masovno izumiranje?
 1. Možemo li sprečiti nestanak?
 1. Zašto su neki dinosaurusi bili toliko veliki?
 1. Kako će ekosistemi odgovoriti na globalno zagrevanje?
 1. Koliko vrsta ljudi je koegzistiralo u nedavnoj prošlosti, i kakvi su bili odnosi?
 1. Šta je dovelo do modernog ljudskog ponašanja?
 1. Koji su koreni ljudske kulture?
 1. Koji su evolucioni koreni jezika i muzike?
 1. Šta su ljudske rase i kako se razvijaju?
 1. Zašto neke zemlje rastu, a ostale stagniraju?
 1. Kakav uticaj imaju deficiti velikih vlada na kamatne stope zemlje i stope privrednog rasta?
 1. Da li su politička i ekonomska sloboda blisko povezane?
 1. Zašto se siromaštvo povećava, a životni vek smanjuje u podsaharskoj Africi?
 1. Da li postoji jednostavan test za utvrđivanje da li eliptička kriva ima bezbroj racionalnih rešenja?
 1. Može li Hodžov ciklus biti napisan kao zbir algebarskih ciklusa?
 1. Da li će matematičari osloboditi moć Navijer-Stoksove jednačine?
 1. Da li će Poinkarov test identifikovati sfere u četvorodimenzionalnom prostoru?
 1. Da li matematički zanimljive nulte vrednosti rešenja Rimanove zeta funkcije sve imaju oblik a + b i?
 1. Da li se standardni model fizike čestica zasniva na čvrstim temeljima matematike?

Koje pitanje vas je najviše iznenadilo?

Oceni članak
 • Naša ocena:
5

Siže:

Dalji naučni progres civilizacije, složićete se, sastoji se u zatvaranju otvorenih tema, odnosno objašnjavanju takozvanih „otvorenih“ pitanja.

Mi smo kao ljudi jako radoznala bića, te verujem da će Vam biti zanimljivo šta su to trenutno najveći naučnici priznali da ne znamo.

Sending
User Review
5 (6 votes)

Milan Todorović

Milan Todorović je vlasnik specijalizovane firme za računarsko programiranje i optimizaciju web sajtova SEOexpert.RS. Razumavanjem pretrage, rangiranja i rada Gugl algoritma bavi se više od 10 godina. Napredni je praktiračar Krija joga i poznavalac Šri Vidje.

Vaš komentar

Klikni ovde da bi postavio komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Preporuka

Ovo vredi znati o ishrani

Naša podrška

Nastavimo zajedno samoobrazovanje!

Unesite email adresu za korisne porcije aktuelnog znanja!

Aktivni smo i na Fejsbuku!