Trend

Trend

Sarkazam

Etimologija reči sarkazam
Reč “sarkazam” nam dolazi iz grčkog jezika, glagol sarkazein ima značenje “gristi meso poput psa“. Tokom vremena...

Više