Psihologija

Psihologija

Aktivna imaginacija

Ukoliko pokušamo da bacimo pogled na istoriju ljudskih ideja, začeci pojma aktivne imaginacije svakako se mogu pronaći veoma rano na toj hronološkoj skali, jer je...

Više