Saveti

Kako odabrati laminat?

Kvalitetan laminat

Pored rentabilnosti, ekonomičnosti, cene, jedna od veoma važnih stvari za bilo koji proizvod, pa i laminat je kvalitet. Naročito je važno stalno imati na umu da je kvalitet presudna stvar kod drvne proizvodnje.

Postoji nekoliko metoda za merenje karakteristike kvaliteta nameštaja (stolice, kuhinje, vitrine i td.) i stolarije (laminat, parket, prozori i slično): sociološki-kroz ankete i ispitivanja tržišta i organoleptički-metodom čula dodira i vida.

Postoji čitava nauka o načinima kontrole proizvodnje i praćenja kvaliteta. Uopšteno govoreći, stručnjaci koji se bave kontrolom kvaliteta nameštaja, na primer, prate sledeće osobine proizvoda od drveta:

 1. funkcionalnost,
 2. stabilnost,
 3. izdržljivost konstrukcije,
 4. otpornost površina,
 5. kvalitet materijala i izrade,
 6. tačnost mera i oblika,
 7. kvalitet površinske obrade i kaširanja.

Pre nego damo smernice za izbor laminata, odgovorimo na pitanje šta je laminat.

Šta je laminat?

Laminat je mešavina drvenih prerađevina dobijenih presovanjem na visokoj temperaturi uz dodatak sintetičkih smola. Ima četiri sloja, i ova podna obloga izuzetno je otporna na mehaničke kao i hemijske i termičke uticaje.

Odlična su i adekvatna altrenativa tradicionalnim drvenim podovima.

Laminat ima nekoliko slojeva.

Slojevi laminata

Nosivi sloj (različite vrste ploča napravljenih od drvnih prerađevina) daju čvrstoću laminatu. On daje stabilnost i otpornost na vlagu. Za proizvodnju laminata najčešće se koriste HDF ploče (vlaknaste ploče velike gustoće – high density fibreboard). One su homogene strukture, otporne na savijanje i vrlo dobro podnose pritisak. U manjoj meri se koriste MDF ploče (srednje gustoće – medium density fibreboard). Njihove tehničke karakteristike su lošije.

Dekorativni sloj laminatu daje lep izgled. Postavlja se sa gornje strane nosive ploče. Na njemu mogu biti otisnute slike različitog dezena ili nekog prirodnog kamena ili se mogu raznobojno dekorisati.

Vezivni sloj se nalazi između nosivog i dekorativnog sloja, u stvari je to lepak (mešavina melamina i poliuretana).

Zaštitni sloj se nanosi preko dekorativnog sloja. Zbog njega je laminat čvrst, otporan na habanje, svetlost, vlagu itd. On se obično sastoji od prozirne papirne folije koja je natopljena najčešće melaminskom smolom. Na ovaj sloj je moguće otisnuti, pomoću čeličnog valjka, razne tanane prugice i kanalice kao dekorativni element.

Balansni sloj se nanosi sa donje strane laminatne ploče. On štiti od vlage iz podloge. tako što sprečava ulegnuće laminata usled upijanja vlage. Sloj se sastoji od papira impregniranog smolom. Neke specijalne vrste laminata imaju i natronski papir. On se nalazi između nosivog i dekorativnog sloja. Ovakvi laminati imaju izuzetno otpornu površinu i upotrebljavaju se za izradu podova javnih ustanova.

Nose oznaku HPL (High Pressure Laminate).

Odličan izbor laminatra vrhunskog kvaliteta u Beogradu (švajcarski kvalitet) možete odabrati na sajtu MVselection.rs.

Dimenzije laminata: dužina, širina i debljina

Standardna dimneznija jedne daske laminata je: dužina 1380mm i širina 193mm.

Debljina laminata može da varira u zavisnosti od funckionalnosti koju zahtevate. Da li će laminat biti korišćen u privatnoj kući ili stanu, odnosno za potrebe poslovnih prostorija većih ili manjih fluktuacija ljudi.

Na tržištu Srbije postoje sledeće debljine laminata:

 • 7mm,
 • 8mm,
 • 9mm i 10mm,
 • 12mm i
 • ultra kvalitetni laminati od čak 14mm debljine (garancije na kvalitet  i do 35 godina).

Osnovni elementi koji utiču na vizuelne efekte drvenih podova

Laminat švajcarskog porekla, Swiss Krono
Laminat švajcarskog porekla, Swiss Krono

Osnovni elementi koji karakterišu vizuelni izraz drvenog poda su linija, položaj, veličina, površina, tekstura i boja. Svi su od presudne važnosti, kako klijentu, tj. krajnjem korisniku, tako i  proizvođaču koji mora sve njih uzeti u razmatranje prilikom izrade poda.

Linija ima svoje specifične osobine, te tako jednostavne mreže linija predstavljaju preciznost, tačnost i urednost. Linije koje su deo takvih mreža i simbola na podu su neposredne i i izuzetno afirmativno deluju na doživaljaj modernog enterijera.

Položaj-usmerenost elemenata podne strukture simbol su postizanja “pokreta” atmosfere u enterijeru. Najčešće mrežasti izgled izgleda poda deluje pozitivno na svest čoveka i ima pozitivnu konotaciju.

Površina je i osnovni element oblika podne površine. Recimo, mreža koja ima paraleni izgled naglašava utisak mirovanja u prostoriji. Usmerena u jednom pravcu, mreža na parketu ili laminatu stvara osećaj sigurnosti i osećaj ravnoteže. Ukoliko je mreža parketa ili drvenog poda pod nekim uglom u odnosu na zidove prostorije, sugeriše se nestabilnost.

Tekstura drveta. Blage i meke glatke teksture podu daju kvalitet prijatnosti, dopadljivosti i reda, utisak topline i vedrine. Bogate tesksture sa dubokim rezovima daju dinamiku prostoru.

Ravnoteža i simetrija podnih obloga od drveta povećavaju estetski kvalitet dizajna i doprinose jedinstvu oblika.

Proporcija i ritam daju živost enterijeru, kontrast kao likovni princip oblika može da bude izražen kao kontrast veličine, oblika, boje i pravca. Služi da bi se akcentovao neki deo poda iz likovno estetskih motiva.

Boja izaziva određene asocijacije kod čoveka, utiče na psihofizičke sposobnosti, radni efekat, raspoloženje, te može biti presudna kod donošenja odluke o kupovini određene vrste poda.

Valer, kao stepen osvetljenosti, zatim hromatičnost i intenzitet boje, naklonjenost prema određenim vrstama drveta i atributima njihovih boja, sve su ovo faktori koji su izuzetno bitni u vizuelnom smislu.

Naravno, o ukusima ne vredi raspravljati, pa ostaje na vama da na osnovu nameštaja i enterijera izaberete najbolji laminat za konkretan slučaj.

Dodatne mere zaštite drveta za proizvodnju

Drvo nije samo sirovina za preradu, već kao materijal organskog porekla predstavlja i hranu za veliki broj ksilofagnih insekata i lignikolnih gljiva (truležnica).

Štete od pomenutih organizama i mikroogranizama su ogromne i smanjuju količinu i kvalitet drveta i proizvoda od njega. Visina štete zavisi od vrste drveta i stepena oštećenosti, ali i stepena finalizacije proizvoda (misli se na utrošeni rad, vreme i pomoćni materijal koji su utrošeni u proizvod).

Mere zaštite drveta su zakonska obaveza i obuhvataju organizaciono-tehničke, fizičke i hemijske zaštite. Prve podrazumevaju pravilnu manipulaciju i postupanje sa drvetom i njegovo pravilno uskladištenje i čuvanje, a najmanje koštaju, pa ih treba uvek primenjivati.

Ostale mere koje su navedene iziskuju određena ulaganja, ali su ekonomski isplative kroz kvalitet i količinu drveta koja posle njihovog sprovođenja preostaje. Ovde je važno sačuvati ugled proizvođača na tržištu drveta i proizvoda od drveta.

Čuvanje građe na stovarištu

Čuvanje građe na stovarištu je od ogromne važnosti. Ne mislimo samo na opšte mere smeštaja, već i na brojne preparate za zaštitu drveta koja se nalaze u prodaji i koja su ne samo dozvoljena nego se i preporučuju. Ove opšte mere zaštite građe obuhvataju: provetrenost smeštajnog prostora, betoniranu podlogu, naslagane trupce i građu treba odignuti od zemlje na armiranim podmetačima, pokriti ih i zaštititi od kiše kosim krovom od salonita ili lima.

Uslovi za čuvanje, na primer rezane građe, idealni su ako je stovarište nadkriveno nadstrešnicom, a sa strana otvoreno zbog provetravanja i lakše manipulacije tokom utovara i istovara, tj. transporta. Najveći problem za vreme skladištenja drvne građe je raspucavanje drveta. Takva oštećenja mogu da naprave veliku štetu građi – u trupce se kroz pukotine uvlači i vlaga u sredinu debla što oštećuje kasnije proces prerade.

Zato postoje atestirane paste protiv raspucavanja ili mazanjem vrelim parafinom. Preparati za zaštitu drveta su takođe korisni, naravno, uz obaveznu potvrdu o antiseptičkom sastavu i dokaz o atestu. Ovi preparati se koriste u krajnjoj nuždi, u slučaju da rezana stabla u skladištu napadnu ksilofagni insekti (drvotočci, insekti koji žive u drvetu).

Zaštita i čuvanje parketa i laminata

Firme koje proizvode parket treba da obezbede prostor koji je suv i prozračan sa komarnicima koji će sprečiti insektima da ulaze. Tehničkim standardima, kao podzakonskim aktima, zabranjuje se puštanje u promet parketa u kome su insekti živi i aktivni.

Jer, u suprotnom, insekti nastavljaju svoj život dalje i na parketu se pojavljuju vidljiva oštećenja za koja će krivac biti proizvođač.

Možda je zato i najbolje postaviti laminat.

Dodatak: video saveti za postavljanje laminata

Swiss Krono saveti za pripremu poda za postavljanje laminata

Saveti za postavljanje Swiss Krono lamnata

 

Preporuka
 • Ocena:
Sending
User Review
3.5 (6 votes)
Valentina Branković

Valentina Branković

Valentina je diplomirani bibliotekar i informatičar. Šesnaest godina radi sa knjigama i čitaocima. Zaposlena u Narodnoj biblioteci Srbije na poslovima katalogizacije serijskih publikacija u COBISS platformi.

Vaš komentar

Klikni ovde da bi postavio komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Preporuka

Nastavimo zajedno samoobrazovanje!

Unesite email adresu za korisne porcije aktuelnog znanja!

Aktivni smo i na Fejsbuku!