Karijera

Šta podrazumeva NLP praktičar – zašto je NLP obuka put do promene koju želite?

nlp-mozak-kreacija
Pexels.com

Kada se pomene NLP (neurolingvističko programiranje) mnogi pomisle da je to lak put do “magičnih rešenja”. Istina je da NLP zaista može unaprediti vaš život i voditi vas putem izvrsnosti i ostvarenja svih ciljeva. Međutim, malo ko shvata na koji način se postiže uspeh i živi život sa svrhom. 

Možda razmišljate o tome da pohađate NLP obuku i postanete practitioner ili želite da izaberete sebi mentora koji će vas voditi na putu promene? U tom slučaju, izvesno je da želite da znate više o zvanju NLP praktičara, šta ovaj poziv podrazumeva i kome je namenjen zapravo. U sledećim redovima detaljno prikazujemo u kojim oblastima vam znanje i veštine NLP practitioner posebno mogu biti od koristi i zašto je NLP obuka put do kvalitetnijeg i sadržajnijeg života.

Kome je namenjen trening NLP Practitioner?

Pre nego što napravimo osvrt na osnovne NLP pretpostavke i objasnimo šta zapravo NeuroLingvističko Programiranje znači, odgovorimo na pitanje: kome je namenjena obuka za NLP praktičara. 

Najjednostavnije rečeno, NLP praktičar je snalažljiv trener koji koristi metodologiju NLP-a na profesionalan način da bi pomogao drugima. Ako ste menadžer, prodavac, odnosno radite u prodaji i marketingu ili pak profesionalac koji želi da usavrši svoje komunikacione veštine NLP practitioner trening je pravi potez. Takođe, ova obuka je izuzetno korisna ako se već bavite koučingom (engl. coaching) i želite da pronađete strategije i tehnike neophodne za ubrzano učenje, te promenite svoje neproduktivne obrasce u konstruktivno ponašanje.

Internacionalno akreditovani NLP trening pruža načine i dragocene metode svima koji su u potrazi za uspehom i permanentnim poboljšanjem profesionalne efikasnosti. Bolja komunikacija, samopouzdanje, motivacija i sistematski put do ostvarenja ciljeva samo su neki od benefita koje možete dobiti na ovoj edukaciji: https://energyhouse.life/nlp-practitioner/.

Kakav je profil tipičnog NLP praktičara?

Ako ste razmišljali o tome da pohađate obuku za NLP praktičara, sasvim je izvesno da ste se u nekom trenutku zapitali: da li sam ja profil ličnosti za ovaj poziv?

nlp-praktičar-coaching
Canva.com

Međutim, ne postoji tip ličnosti niti posebni kriterijumi koje treba da ispunjavate da biste se bavili NLP-om i postali practitioner. Lepota i jeste u tome što je NLP skup veština koje može da nauči bilo ko, bilo gde. To je niz tehnika i procesa koji proizvode izvrsnost. Potrebno je samo da posedujete želju za učenjem, da ste radoznali i imate nameru da svet učinite boljim mestom tako što ćete raditi na sebi

Kada prođete kroz trening, to ne mora nužno značiti da ćete započeti sopstvenu praksu kao NLP trener i terapeut. Mnogi uspešni ljudi koriste svoje novostečene veštine na radnom mestu na kom već rade – u sportu, menadžmentu, obrazovanju, prodaji i raznim drugim poslovnim oblastima.

Šta je u stvari NLP?

Šta se zapravo krije iza akronima NLP? 

N je za neuro – odnos i se na način na koji razmišljamo, na naše svesne i nesvesne obrade informacija koje dobijamo od drugih ljudi, tj. iz spoljašnjeg sveta. Iako može delovati neverovatno, ali svet u kome živimo, naše okruženje, odnosi i sve sa čim se susrećemo svakodnevno zapravo predstavlja naš subjektivni doživljaj. 

NLP se bavi tim subjektivnim doživljajima, tačnije uticajima koji pomažu da kreiramo svoju stvarnost. Koliko ste puta bili u situaciji da se osećate dobro, lepo i zadovoljno – bez obzira na to što je napolju tmuran ili kišovit dan samo zato što znate da će vam se popodne dogoditi nešto lepo? Većina ljudi veruje da taj “lep doživljaj” zavisi od spoljnih okolnosti i da nije pod našom kontrolom. Međutim, prema osnovnim postulatima NLP-a, mi zaista možemo da utičemo na to se osećamo dobro u svakoj situaciji. Tačnije, imamo moć da kreiramo obrasce koji će nam biti korisni u datom trenutku.

L je za lingvistički, i jasno je, odnosi se na reči. Zbog čega reči? Sve svoje doživljaje, iskustva i osećanja ljudi opisuju upravo uz pomoć reči. Način na koji ih koristimo, može izmeniti našu perspektivu i percepciju sveta. Primera radi, kada kažemo da je neka haljina žute boje, nije nam teško da zamislimo boju, odnosno kako ta haljina izgleda. Slično je i sa apstraktnim pojmovima – reči mogu da utiču na naše raspoloženje i ponašanje, pa i da promene naš mindset. NLP se bavi upravo ovim uticajima i promenama koje reči mogu da izazovu.

P je za programiranje i konkretno predstavlja naše navike i rutine. Svaki čovek ima izgrađene navike, bilo da govorimo o onim korisnim i zdravim rutinama ili potpuno nepoželjnim obrascima (svakodnevnog) ponašanja. Dobra vest je da kao bića navika možemo usavršiti rutine koje su nam korisne, kao i da one manje poželjne zamenimo. U NLP-u postoji čitav sistem efikasnih metoda za promenu načina razmišljanja. Dakle, možemo da programiramo svoj dan, nedelju, mesec i čitav život tako to ćemo revidirati svoja uverenja, uskladiti ponašanja sa svojim vrednostima i ciljevima i krenuti putem željenih promena ponašanja.

Koje su osnovne NLP pretpostavke?

U osnovi NLP-a postoje određene pretpostavke, odnosno stvari koje se pretpostavljaju u efikasnoj komunikaciji. 

nlp
Canva.com

Značenje komunikacije je odgovor koji dobijate

U komunikaciji se obično pretpostavlja da prenosite informacije drugoj osobi. Dakle, imate informacije i želite da druga osoba razume šta nameravate da saopštite. U komunikaciji je zapravo važno šta druga osoba misli da kažete i kako reaguje. Dakle, neophodno je da obratimo pažnju na to kakav odgovor dobijamo. Ukoliko to nije odgovor koji želimo, potrebno je da promenimo sopstvenu komunikaciju sve dok željenog odgovora ne dođemo.

Nesporazumi su česti, nažalost, a proizilaze iz činjenice da svaka osoba ima drugačije životno iskustvo povezano sa svakom rečju u jeziku. Često, značenje reči za jednu osobu može biti potpuno drugačije za drugu. Neverbalna komunikacija ima velikog udela u nesporazumima u komunikaciji, takođe. Ako ne shvatamo ton glasa i izraz lica osobe koja nam nešto govori, ne možemo razumeti ni značenje njenih reči. 

U NLP-u ljudi su obučeni da obrate više pažnje na akcije, mimiku, govor tela i prate u kakvom su odnosu sa rečima koje nam ljudi govore. 

Mapa nije teritorija

Jedna od osnovnih pretpostavki NLP-a jeste da mapa nije teritorija. Ovde je važno razlikovati nekoliko nivoa značenja. Najpre, tu je svet, zatim dolazi čovekov doživljaj sveta i ovo iskustvo je čovekova “mapa” ili “model” sveta. Naravno, mapa je različita za svaku osobu, jer pojedinci stvaraju jedinstvene modele sveta i žive u drugačijoj realnosti u odnosu na sve ostale ljude. Dakle, ne delujemo direktno na svet (teritoriju), već na svoje iskustvo u njemu. 

Prema tome, treba uvek imati u vidu da naše iskustvo može i ne mora da bude “tačno”. U zavisnosti od toga u kojoj meri naša mapa ima sličnu strukturu kao svet – govorimo o tačnosti i njenoj korisnosti.  

Nečije iskustvo, mapa, model ili reprezentacija sveta određuju kako će percipirati svet. U skladu sa tim, razlikovaće se i opcije i izvori koje osoba može videti kao dostupne. Mnoge NLP tehnike podrazumevaju upravo to, pomoć da promenite svoju reprezentaciju sveta i to tako da bude korisnija.

Jezik je sekundarni prikaz iskustva

Nakon razumevanja mape i teritorije uvodimo novu kategoriju, tj. treći semantički nivo, a to je jezik. Najpre, govorimo o podsticaju koji nam dolazi od reči, zatim o reprezentaciji doživljaja tog stimulusa, odnosno podsticaja. Na kraju, opisujemo iskustvo putem jezika.

Dakle, jezik nije iskustvo već njegova reprezentacija. Reči su samo proizvoljni znakovi koji se koriste za predstavljanje stvari koje osoba vidi, čuje ili oseća. Ljudi koji govore druge jezike koriste različite reči da predstavljaju iste stvari koje govornici srpskog vide, čuju ili osećaju. Pošto svaka osoba ima jedinstven skup stvari koje je videla, čula i osetila u svom životu, njene reči imaju različita značenja od svake od njih.

Ljudi su u stanju da efikasno komuniciraju u meri u kojoj su ova značenja slična. Kada su previše različiti, počinju da se javljaju problemi u komunikaciji.

Um i telo su delovi istog kibernetičkog sistema i utiču jedno na drugo

Ne postoji poseban “um” i odvojeno “telo”. Obe reči se odnose na aspekte iste celine, deluju kao jedno i utiču jedno na drugo.

Sve što se dešava u jednom delu kibernetičkog sistema, kao što je ljudsko biće, uticaće na sve ostale delove tog sistema. Prema tome, način na koji osoba razmišlja utiče na to kako se oseća. Takođe, stanje fizičkog tela utiče na to kako osoba razmišlja. 

U praktičnom smislu, to znači da osoba može promeniti način na koji razmišlja ili direktno menjajući način na koji razmišlja ili menjajući svoju fiziologiju ili druga osećanja. Isto tako, osoba može promeniti svoju fiziologiju ili svoje emocije menjajući način na koji razmišlja. 

Ponašanje je prilagođavanje

Ponašanje osobe određeno je kontekstom u kojem to ponašanje nastaje. Naša stvarnost je definisana našom percepcijom sveta, pa u skladu s tim, pokazujemo ponašanje koje našoj stvarnosti odgovara.

Svako ponašanje osobe, bilo dobro ili loše, zapravo je adaptacija – pitanje je samo u kojim okolnostima je ponašanje naučeno. Potrebno da shvatimo u kom kontekstu je naše ponašanje prikladno a u kom ne. 

Sadašnje ponašanje predstavlja najbolji izbor koji je osobi dostupan 

Iza svakog ponašanja stoji pozitivna namera. Osoba pravi izbore koje u datom trenutku smatra najboljim. Kakvi će to izbori biti zavisi od njenih životnih iskustava i izbora kojih he svesna. Ukoliko joj se ponudi bolji izbor – ona će ga prihvatiti.

izbori-nlp
Pexels.com

Prema tome, da bi se nečije neprimereno ponašanje promenilo, potrebno je dati mu druge mogućnosti. NLP ima tehnike za pružanje ovih dodatnih izbora. 

Ljudi imaju sve resurse koji su im potrebni da naprave promene koje žele

NLP pretpostavlja da već posedujemo sve potrebne resurse da kreiramo promenu koju želimo. Naš glavni zadatak jeste da procenimo koji su to resursi, kako da im pristupimo i u odgovarujem kontekstu učinimo da nam budu dostupni. 

NLP tehnike omogućavaju uštedu vremena – sa ovim veštinama ne morate da gubite vreme pokušavajući da steknete uvid u svoje probleme ili razvijajući resuse za njihovo rešavanje. Već imate sve potrebne resurse za rešavanje svojih problema, potrebno je samo da im pristupite i da ih prenesete u trenutni vremenski okvir.

Ako je uspelo bar jednoj osobi na svetu, može da uspe i za mene

Ako je bilo koje drugo ljudsko biće sposobno da izvede neko ponašanje, onda je moguće da ga i mi izvedemo. Proces određivanja “kako” se to radi naziva se modeliranje i jedan je od onih procesa na kojim počiva NLP.

Najkvalitetnije informacije o drugim ljudima su ponašanja

Uvek je važno da slušamo šta ljudi govore, ali je još bitnije da obratimo pažnju na to kako se ponašaju. U slučaju da postoji kontrindikacija između reči i dela, onda treba da verujemo “ponašanju”. 

Korisno je napraviti razliku između ponašanja i čovekovog “ja”

Ponašanje je ono što osoba kaže, čini ili oseća u bilo kom trenutku. Međutim, ovo nije čovekovo “ja”. Čovekovo “ja” je više od njegovog ponašanja. Dakle, ako se dogodi da neko jednom pogreši nešto, ne znači da je “gubitnik” koji će uvek praviti iste greške.

Ne postoji takva stvar kao što je neuspeh, postoji samo povratna informacija

Mnogo je vrednije i korisnije da svoje iskustvo posmatramo u kontekstu učenja nego (ne)uspeha. Dakle, ukoliko u nečemu ne uspemo, ne treba da doživimo to kao neuspeh, već kao lekciju, tj. povratnu informaciju – da to nije način da se neka stvar uradi. Umesto da se osećamo poraženo, treba da menjamo svoje ponašanje sve dok ne pronađemo način da uspemo.

Kome NLP praktičar može pomoći?

NLP pruža skup veština koje vam omogućavaju da razvijete izuzenost u onome što radite, bilo da je to izvrsnost u specijalističkim performansama koje uključuju fizičke veštine i ponašanja ili izvrsnost u razmišljanju i komunikaciji. 

Da li želite vrhunski mindset u biznisu, maksimalne performanse u umetničkoj ili sportskoj karijeri? Možda se borite sa nekom zavisnošću ili fobijama? NLP praktičari imaju niz veština koje vam mogu pomoći da se nosite sa svojim strahovima i izazovima. Zapravo, svaki NLP practitioner je obučen za rad u sledećim oblastima:

  • Coaching
  • Uklanjanje fobije
  • Hipnoza
  • Pomoć u mršavljenju
  • Prestanak pušenja
  • Blagi problemi mentalnog zdravlja
  • Stres
  • Anksioznost
  • Poboljšanje performansi

Jedan od najboljih načina da sebi pomognete ako vam je potrebno poboljšanje u bilo kojoj od navedenih navedenih oblasti jeste pohađanje NLP obuke. Naravno, uvek imate opciju da umesto pohađanja treninga izaberete mentora ili terapeuta koji će vas voditi kroz vaše poteškoće i pomoći da unapredite život u svim sferama.

NLP kao profesija – Koja je razlika između NLP praktičara i NLP Master praktičara? 

NLP praktičar i NLP master praktičar su profesionalna zvanja koja se daju diplomcima odgovarajućih kurseva za profesionalnu procenu i sertifikaciju NLP praktičara i NLP master praktičara. Kursevi i kvalifikacije postoje od 80-ih godina prošlog veka, a sada su priznati u profesionalnim krugovima širom sveta.

Razlika između NLP praktičara i NLP Master-a ogleda se pre svega u stepenu kvalifikacije – kurs NLP Practitioner namenjen je početnicima, dok kurs NLP Master predstavlja nastavak ovog kursa. Po završetku obuke, kada Master trener potvrdi njihovu krajnju kompetenciju, NLP Master praktičari mogu da postanu NLP treneri, tj. Master treneri i da obučavaju druge NLP praktičare. Generalno, mogu imati više opcija dostupnih u pogledu rešenja za svoje klijente i tehnika koje mogu da koriste.

Važno je uvek imati na umu da je NLP široka oblast, raznovrstan predmet koji proučava ljudsko iskustvo, ponašanje, promene i izvrsnost. No uporedo sa proučavanjem i konstantnim istraživanjem, NLP pruža studentima metodologiju i niz tehnika koje mogu koristiti da postignu izuzetnost i uklone sve mentalne blokade. Krajnji cilj je naravno samoefikasnost i ispunjen život pun radosti.

Za koga je NLP pogodan?

Na kraju, NLP možemo primeniti da pomognemo sebi, ali i da pomognemo drugima. NLP tehnike su korisne za pojedince svih uzrasta, ali i za organizacije i firme. Oslanjajući se na principe neurolingvističkog programiranja možete uticati na lični i profesionalni razvoj, te pomoći čitavim timovima da napreduju i ostvaruju konstantan uspeh.

Alisa

Postoji ili evolucija ili devolucija. Stagnacija je devolucija.

Vaš komentar

Klikni ovde da bi postavio komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Preporuka

Ovo vredi znati o ishrani

Naša podrška

Nastavimo zajedno samoobrazovanje!

Unesite email adresu za korisne porcije aktuelnog znanja!

Aktivni smo i na Fejsbuku!