Lični razvoj

Šta su to personalne veštine – 28 transverzalnih veština za pametniji rad

Postoje 28 transverzalnih veština (meke ili personalne veštine, soft skills) koje su od suštinskog značaja za uspeh u našoj karijeri u 21. veku. Zahvaljujući njima radićemo pametnije i postićićemo mnogo više.

Tri karakteristike personalnih veština

Bilo koji tip posla da radite, ovih 28 personalnih ili transverzalnih veština će vas voditi ka bržem napretku i većem ispunjenju tokom razvoja vaše karijere.

Da bi se neka veština smatrala transverzalnom ili personalnom, potrebno je da ima tri karakteristike:

1. Pravila za savladavanje ove veštine nisu crna ili bela.

Nasuprot teških veština (kao što je matematika) gde su pravila za perfektan rad uvek ista, efektivnost u primenama personalnih veština zavisi od našeg emotivnog stanja, spoljnih okolnosti i tipa ljudi sa kojima smo u interakciji.

2. Ova veština je prenosiva i daje vrednost u bilo kom poslu tj. karijeri.

Personalne veštine su vezane za našu unutrašnju snagu i interpersonalne efektivnosti, pa sve dok radimo sa ljudima, ove veštine će biti izuzetno vredne za našu karijeru.

3. Savladavanje ove veštine je stalno putovanje.

Možemo postići određeni nivo kompetencije u tome, ali ćemo se uvek susretati sa novim situacijama ili ljudima koji će testirati naše personalne veštine i navoditi nas da učimo još više.

Postoji barem 28 transverzalnih veština koje bi svaki profesionalac trebalo da razvija. Podeljene su u dve grupe:

zena ispred tima

Nemojte da brinete ukoliko ne posedujete sve ove veštine. Mnogi od nas ih nemaju. Važno je razumeti zašto su ove personalne veštine (transverzalne) važne za uspešnu karijeru.
  • 10 veština upravljanja sobom.
  • 18 veština ophođenja sa ljudima.

 
Bilo koji tip posla da radite, ovih 28 personalnih ili transverzalnih veština će vas voditi ka bržem napretku i većem ispunjenju tokom razvoja vaše karijere.
 

10 veština upravljanja sobom.

zena duboko u mislima

Veštine upravljanja sobom govore o tome:

  • Kako opažamo sami sebe i druge ljude.
  • Kako upravljamo svojim emocijama.
  • Kako reagujemo u teškim situacijama.

Samo kada se izgradimo sebe možemo imati jaku mentalnu i emocionalnu osnovu za uspeh u karijeri.

1. Orijentacija ka rastu.

Okrenutost ka rastu znači da ćemo gledati na bilo koju situaciju, naročito na one teške, kao na priliku da učimo, rastemo i menjamo se na bolje. Fokusiraćemo našu pažnju na poboljšanje nas samih, umesto na menjanje drugih ljudi ili krivljenja svakoga za naše neuspehe.

Orijentacija ka rastu znači konstantan rad na sebi.

Pročitajte više o tome šta znači konstanto raditi na sebi i orijentisati se ka rastu.

2. Samosvesnost.

Samosvenost znači da znamo i razumemo šta nas vodi, ljuti, motiviše, zbunjuje, frustrira i inspiriše. Tada smo sposobni da preispitujemo sebe objektivno u teškim situacijama i da razumemo kako naša percepcija nas samih, drugih i situacija vodi naše akcije.

Više o važnosti i načinu razvijanja samosvesti pisali smo ovde.

3. Kontrolisanje emocija.

muskarac i zena obaraju ruke

Kontrolisanje emocija znači da smo sposobni da upravljamo svojim emocijama, naročito onim negativnim na poslu (bes, frustracija, posramljenost,…) kako bi mogli da razmišljamo jasno i objektivno, i da se ponašamo u skladu sa njima.

Više o tome kako da kontrolišete emocije pisali smo ovde.

4. Samopouzdanje.

Kada imamo visoko samopouzdanje, mi verujemo u sebe i svoje sposobnosti i zahvaljujući tome možemo postići sve što želimo. Tada znamo da u sebi imamo sve što nam je potrebno. Kao što je rekao Kung Fu Panda: “Oni koji veruju u sebe imaju pristup neograničenim moćima”.

Više o izgradnji samopouzdanja pročitajte ovde.

5. Upravljanje stresom.

zena spava na poslu

Dobro upravljanje stresom znači sposobnost da ostanemo smireni i uravnoteženi u bilo kojim izazovnim situacijama. Način na koji reduciramo naš nivo stresa uticaće na našu produktivnost, pripremiti nas za nove izazove i podržati naše fizičko i emocionalno zdravlje. Sve ovo nam je zaista potrebno ukoliko želimo da imamo ispunjenu i uspešnu karijeru.

Ovde čitajte o upravljanju stresom, i zašto je ovu veštinu bitno usavršiti.

6. Opraštanje i zaboravljanje.

Važno je da budemo u stanju da oprostimo sebi što smo pravili greške, oprostimo drugima koji su se o nas ogrešili, i da idemo dalje bez mentalnog ili emocionalnog tereta. To je oslobađanje našeg uma od prošlosti kako bi fokusirali 100% naše mentalne energije na bliske ili dugoročne ciljeve u karijeri.

7. Otpornost.

zena zove upomoc

Važno je imati sposobnost brzog povratka i oporavka kako nakon razočarenja, tako i nakon malih i velikih neuspeha.

8. Upornost i istrajnost.

Ovo znači da smo u stanju da zadržimo istu energiju i posvećenost u našim naporima za učenjem, radom i postignućima u karijeri, uprkos svim poteškoćama, neuspesima i otporima.

9. Strpljenje.

muskarac gradi kulu od casa

Kada smo strpljivi tada smo u stanju da se na vreme povučemo u naizgled narušenim ili kriznim situacijama, kako bi mogli da razmišljamo jasno i preuzmemo akciju koja ispunjava naše dugoročne ciljeve.

10. Perceptivnost.

Perceptivnost je davanje pažnje i razumevanje neizgovorenih signala i osnovnih nijansi komunikacije i akcija drugih ljudi. Često smo previše zauzeti da razmišljamo o nama i onome šta pričamo, pa ostavljamo malo prostora da gledamo i razumemo akcije i namere drugih. Ukoliko pogrešno interpretiramo namere drugih, možemo se lako susresti sa poteškoćama u komunikaciji, a da ne razumemo zašto.

18 veština ophođenja sa ljudima.

kolege pricaju a sefica je smorena

Zapitajte se koje personalne veštine već posedujete i koje želite da razvijate.

Veštine ophođenja sa ljudima nam govore kako da najbolje radimo i budemo u interakciji sa drugima kako bi mogli da izgradimo značajne poslovne veze, utičemo na percepcije drugih o nama i našem poslu, i motivišemo njihove akcije.
 
Ove veštine su podeljene na dve sekcije, tj. na konvencionalne i na plemenske veštine.
 

Konvencionalne veštine:

tim vredno radi na zadatku

Listu veština ophođenja sa ljudima (ove veštine nazivamo i konvencionalne veštine) možemo pronaći u većini opisa poslova i na osnovu kojih (nekih ili svih) smo procenjeni u našim ocenama performansi u zavisnosti od nivoa posla.

1. Komunikacione veštine.

Kada imamo dobre komunikacione veštine znači da smo sposobni da aktivno slušamo druge i artikulišemo naše ideje pisano ili verbalno bilo kojoj publici na način da nas slušaju. Ovakvom vrstom komunikacije mi ćemo postići ciljeve koje smo naumili.

2. Veštine rada u timu.

Ovo znači da imamo sposobnost da radimo efikasno sa svima, pa i onima koji imaju različite setove veština, ličnosti, radne navike, ili motivacione nivoe kako bi postigli bolje timske rezultate.

3. Veštine interpersonalnih odnosa.

Ove veštine će nam biti efektivne za izgradnju poverenja, pronalaženje zajedničkih osnova, empatiju i naravno, za građenje dobrih odnosa sa ljudima na poslu i u mreži. Ova veština je blisko povezana sa komunikacionim veštinama. Kako bi ovo imali na umu, važno je da se prisetimo poslovice: “Ljudi će zaboraviti šta si rekao. Ljudi će zaboraviti šta si uradio, ali nikada neće zaboraviti kako su se osećali pored tebe”.

4. Prezentacione veštine.

muskarac predaje dok kolege spavaju

Kada imamo odlične prezentacione veštine, mi ćemo znati efektivno da prezentujemo naše radne rezultate i ideje publici na način da ćemo pridobiti njihovu pažnju, angažovati njihov doprinos i motivisati ih na akciju u skladu sa željenim ishodom. One jesu deo komunikacionih veština, ali je važno da ih posmatramo zasebno, jer će biti naročito značajne kada budemo napredovali u svojoj karijeri.

5. Veštine upravljanja sastancima.

Ova veština je veoma važna ukoliko želimo da vodimo sastanke kako bi efikasno i efektivno postigli rezultate. Danas je barem 50% sastanaka čisto gubljenje vremena.

6. Facilitatorske veštine.

Ova veština znači sa smo u stanju da koordinišemo i tražimo dobro predstavljena mišljenja i povratne informacije od grupa sa različitim perspektivama kako bi se postiglo zajedničko, najbolje rešenje.

7. Prodajne veštine.

Ovo znači ugraditi prodajnu ideju u odluku, akciju, proizvod ili uslugu. Ovo nije samo za ljude u prodaji.

8. Veštine upravljanja.

zena trenira muskarca u teretani

Kada posedujemo odlične veštine upravljanja znaćemo da kreiramo i motivišemo visoko performansni tim ljudi raznih veština, ličnosti, motivacija i radnih navika.

9. Liderske veštine.

Oni koji imaju liderske veštine znaju da definišu i komuniciraju viziju i ideje koje inspirišu druge da ih prate sa obavezanošću i posvećenošću.

10. Mentorske i trenerske veštine.

Onaj ko ima ove veštine obezbeđuje konstruktivne mudrosti, vođstvo i povratne informacije koje mogu pomoći drugima da unaprede razvoj svoje karijere.

Plemenske veštine:

lider sa ekipom

Lista ljudskih veština koje nećemo pronaći ni u jednom poslovnom opisu, ali su one osnovne za naš poslovni uspeh. Nazivaju se plemenskim veštinama, jer su to više unutrašnja znanja koja dobijamo iz radnog iskustva ili od mentora. Neki ljudi mogu proći čitavu karijeru, a da ostanu potuno nesvesni nekih od ovih veština.

11. Upravljanja nagore (Managing Up).

Ova vrsta upravljanja predstavlja proaktivno upravljanje našim odnosom sa šefom, njegovim očekivanjima u vezi našeg posla i njegovim percepcijama naših performansi. Ukoliko nam je data prilika za nepredak ili smo već priznati na poslu, to je sve usko povezano sa našim sposobnostima komunikacije, upravljanja očekivanjima i izgradnjom dobrih odnosa sa našim šefom.

12. Veštine samopromocije.

Ovo znači da umemo proaktivno i suptilno da promovišemo naše veštine i poslovne rezultate ljudima od moći i uticaja u našoj organizaciji ili mreži. Nije dovoljno da naš šef zna da radimo odličan posao. Treba suptilno da gradimo reputaciju sa svim ključnim ljudima koji mogu imati uticaj na ocene naših performansi. Samo naporan i težak rad neće garantovati uspeh.

13. Veštine ophođenja sa teškim ličnostima.

muskarac iznenadjen izvestajem

Za naš uspeh je važno da budemo u stanju da i dalje postižemo poslovne rezultate koji su nam potrebni, dok radimo sa nekim ko je težak kao osoba.

14. Veštine snalaženja u teškim/neočekivanim situacijama.

Jako je važno da ostanemo smireni kada se suočavamo sa neočekivanim ili teškim situacijama. Ovo uključuje sposobnost da stojimo čvrsto na zemlji i da artikulišemo misli na organizovan način, čak i kada nismo pripremljeni na diskusiju ili situaciju u kojoj smo se našli.

15. Razumevanje upravljanja službenom politikom.

muskarac gviri za vreme igre

Kako bi postigli uspeh, trebalo bi da razumemo i proaktivno izlazimo na kraj sa neizgovorenim nijansama službene i ljudske dinamike kako bi mogli da štitimo sebe od nepravde. Ukoliko ne odaberemo da igramo po pravilima službene politike, ona će izigrati nas.

16. Veštine uveravanja i uticaja na ljude.

Danas je važno imati sposobnost da utičemo na perspektivu ili donošenje odluka ljudi na takav način da oni misle da su sami oformili svoje mišljenje. Naravno, ovo bi trebalo koristiti u pozitivnom kontekstu.

17. Veštine pregovaranja.

Imati dobre veštine pregovaranja znači da smo sposobni da razumemo motivacije druge strane i da postignemo win-win rešenje koje smatramo da je povoljno i zadovoljavajuće za obe strane.

18. Veštine povezivanja sa ljudima.

druzenje sa drustvom sa posla

Važno je da budemo interesantni i da se interesujemo za poslovne razgovore koji motivišu ljude da žele da budu u našoj mreži. Što je veća i jača mreža koju imamo, lakše ćemo moći da završavamo stvari (na primer, da pronađemo posao, dobijemo savet, nađemo poslovnog partnera, klijenta,…).

Postoje 28 transverzalnih veština (meke ili personalne veštine, soft skills) koje su od suštinskog značaja za uspeh u našoj karijeri u 21. veku. Zahvaljujući njima radićemo pametnije i postićićemo mnogo više.

Možda se ova lista čini obeshrabrujuća. Nemojte da brinete ukoliko ne posedujete sve ove veštine. Mnogi od nas ih nemaju. Važno je razumeti zašto su ove personalne veštine (transverzalne) važne za uspešnu karijeru.

Zapitajte se koje personalne veštine već posedujete i koje želite da razvijate.

Koje od ovih personalnih veština su najvažnije za uspeh u karijeri? Da li postoji neka transverzalna veština koja nedostaje na ovoj listi?

Izvor: https://bemycareercoach.com/soft-skills/list-soft-skills.html

Igor Tomić

Igor Tomić se preko pet godina bavi Online Marketingom, pre svega optimizacijom sajtova za pretraživače (SEO), Content Marketingom i pisanjem.

Takođe vodi svoj blog na adresi igortomic.net.

Vaš komentar

Klikni ovde da bi postavio komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Preporuka

Ovo vredi znati o ishrani

Naša podrška

Nastavimo zajedno samoobrazovanje!

Unesite email adresu za korisne porcije aktuelnog znanja!

Aktivni smo i na Fejsbuku!