Lični razvoj Trend

Posedujete li kreativni potencijal?

kreativnost

Biti kreativan, u današnjem svetu je od vitalne važnosti.
Ken Blanchard, autor knjige “Menadžer za jedan minut“ *

Ljudi su vrlo dragoceni organizaciji u kojoj rade, jer svaki pojedinac donosi sa sobom bogatstvo znanja i iskustva. Ovo znanje i iskustvo se tokom rada u organizaciji uvećavaju i mogu da se smatraju ljudskim kapitalom.

Naučnici smatraju da svako ima veliki kreativni kapacitet, a izazov predstavlja razviti ga.

Kultura kreativnosti treba da uključi svakoga, a ne samo odabrane pojedince, naglašava ovaj autor.

Brojni autori smatraju da  treba da verujemo u kreativnost sa kojom smo se rodili i da znamo da nam sve vreme može biti na raspolaganju jer kreativnost ne predstavlja samo rađanje ideje, rešavanje problema ili sledeći inovativni proizvod, već kreativni proces sa sobom nosi radost, mudrost, veru, intuiciju i saosećanje.

Zanimljiv aspekt kreativnosti je to što se ona nalazi svugde i što kreativni pojedinci retko kada znaju odakle potiču njihove ideje.

 

Kako prepoznati vrednost novih ideja?

Kreativnost je osobina svih ljudi koji imaju širok pogled na svet, koji zapažaju i pamte stvari. Suštinsko je pitanje kako prepoznati vrednost novih ideja jer većina ljudi ima nove ideje, ali ono što utvrđuje pravu vrednost tih ideja jeste koliko su prihvaćene. Ovo pitanje postaje atraktivno na primeru poslovnih, ali i kulturnih organizacija i ustanova.

Već decenijama su psiholozi zainteresovani za crte ličnosti koje mogu biti povezane s kreativnim potencijalom, a najviše pažnje privlače

– snažna intrinzička motivacija,
– široka interesovanja,
– otvorenost za nova iskustva,
prihvatanje sebe,
– savesnosti,
– impulsivnost i visok stepen autonomije.

Psiholozi tvrde da je ličnost glavni faktor koji doprinosi uspehu produktivnih, kreativnih ljudi.

Ona je identifikovala sledeće atribute ličnosti koji doprinose kreativnosti:
– imaginativnost,
– posedovanje uvida i intuicije,
– otvorenost i sposobnost opažanja,
– spremnost na rizik i visok prag tolerancije prema onome što je nejasno.

Ovi atributi pomažu kreativnim ljudima da se uhvate u koštac s mnogim nepoznanicama s kojima se suočavaju. Iako izuzetno kreativnim ljudima ove karakterne crte mogu biti urođene, ona smatra da ih mogu steći svi koji imaju kreativni potencijal, a većina autora tvrdi da je svako u organizaciji sposoban da doprinese kreativnoj ideji i da je razvije.

Od čega zavisi javljanje kreativnosti?

 

Kreativnost je veoma osetljiva na različite spoljašnje uticaje, ali da njeno javljanje zavisi od ukrštanja više faktora.

Autori smatraju da najvažniji ostaje ljudski odnos kao nužan, a možda i dovoljan uslov njenog ispoljavanja. Stoga bi prva uloga kreativnog lidera bila da olakša kreativne sposobnosti svakog člana organizacije, jer on direktno može da utiče na faktore koji pogoduju ispoljavanju kreativnog ponašanja zaposlenih.

S tim u vezi, Ser Ken Robinson iznosi nekoliko principa.

Prvi je da svako ima kreativni potencijal. Kako ljudi mogu biti kreativni u vrlo specifičnim situacijama i oblastima, tako se kreativnost može izraziti na bezbroj različitih načina, prvenstveno zbog toga što se ispoljava u skladu sa sklonostima svakog pojedinca. Putem instrukcija, čovek može naučiti kako da razvije svoj kreativni potencijal ne bi li postigao više i unapredio svoje kreativne rezultate.

Stilovi mišljenja koji oblikuju kreativnost

Kada govorimo o kreativnosti u tom kontekstu, ali i o gotovo svakoj raspravi o kreativnosti jesu stilovi mišljenja. Kreativni ljudi razmišljaju kako racionalno, tako i iracionalno čime prevazilaze okvire određenog načina razmišljanja.

Međutim, sposobnost kombinovanja različitih procesa i stilova mišljenja nije svojstvena samo kreativnim pojedincima već je karakteristična za grupe ljudi koji zajedno rade, za timove, mreže i sisteme koji objedinjuju komplementarne sposobnosti ličnost i njihovih članova.

Kreativni ljudi su konstantno, možda i tokom čitavog života angažovani u kompleksnom razvojnom procesu u kome definišu novi problem, pronalaze originalne produkte ili odgovore, otkrivaju nepoznata ili zapostavljena pitanja kojima pristupaju kroz svežu eksploraciju.

Kreativni ljudi imaju goruću strast koja ih tera da ostvaruju neostvarivo, a upravo im njihova mentalna mobilnost omogućava da pronađu nove ili inovativne pristupe problemima i da procene suprotne pozicije, ali i da prihvate mogućnost da će doživeti neuspeh.

Kreativne ljude goni unutrašnja motivacija i strast za stvaranjem. Skloni su da se ponašaju nekonvencionalno i da se izlože riziku.

Podsticanje na kreativnost može biti izazov za svakoga ko sarađuje s takvim pojedincima.

Stoga zaključimo da se kreativni ljudi najčešće izdvajaju od ostalih po snažnoj unutrašnjoj motivaciji, ogromnom entuzijazmu i posvećenosti s kojom pristupaju kreativnom radu.

Unutrašnja motivacija je značajna pošto kod kreatora razvija spremnost na igru koja ima posebnu ulogu – obrabruje kreatora da preume rizik i omogućava mu da se fokusira na apsekte realnosti koji na prvi pogled nisu delovali važni za kreativni ishod.

Kreativne osobe mogu potpuno da razumeju situaciju i spremne su da razmotre nove mogućnosti.

Njihova ubeđenja su smela i one su spremne da dožive neuspeh, da dugo čekaju pre nego što budu nagrađene za svoja dostignuća. Krasi ih upornost i spremnost da dugo rade bez obzira na prepreke i otpor. Kreativni ljudi vole izazove i veruju u ono što rade. Podrška drugih gradi njihovo samopouzdanje i motiviše ih.

Idealno bi bilo da postoje uslovi za ispoljavanje kreativnosti bez ikakvih ograničenja, jer se kreativnost se može javiti samo u kontekstu koji je oslobođen spoljnih pritisaka i procene.

[*] Navod iz: Robinson, Sir Ken (2011). Out of our minds. Capstone Publishing: West Sussex

Preporuka
  • 100%
    Napredni nivo - 100%

Siže

Zanimljiv aspekt kreativnosti je to što se ona nalazi svugde i što kreativni pojedinci retko kada znaju odakle potiču njihove ideje. Kreativne ljude goni unutrašnja motivacija i strast za stvaranjem. Skloni su da se ponašaju nekonvencionalno i da se izlože riziku. Podsticanje na kreativnost može biti izazov za svakoga ko sarađuje s takvim pojedincima.

Sending
User Review
5 (4 votes)
Tagovi

Ana Stevanović

Dr Ana Stevanović, diplomirala i doktorirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Profesor, veliki filmofil, pasionirani čitalac, uverena da se znanjem, dobrotom i posvećenošću može promeniti svet. Trenutno je narodni poslanik u Skupštni Republike Srbije.

komentar

Klikni ovde da bi postavio komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Preporuka

Ovo vredi znati o ishrani

Naša podrška

Nastavimo zajedno samoobrazovanje!

Unesite email adresu za korisne porcije aktuelnog znanja!

Aktivni smo i na Fejsbuku!