Tag - kreativnost

Teško je definisati kreativnost. Ali o njoj se može govoriti. Pred vama je ogromna baza članaka koji govore o tom „božanskom nadahnuću“ čije posledice se obično pripisuju kreativnosti.

Psihologija

Šta je kreativnost?

Kreativnost je najveći dar ljudske inteligencije. Kako svet postaje složeniji, moramo postati kreativniji kako bismo odgovorili na te izazove.  Sir Ken...

Preporuka

Ovo vredi znati o ishrani

Naša podrška

Nastavimo zajedno samoobrazovanje!

Unesite email adresu za korisne porcije aktuelnog znanja!

Aktivni smo i na Fejsbuku!