Autor - Sofija Antonić

Sofija AntonićDiplomirani profesor srpskog jezika i književnosti. Trenutno završava mater studije na svom matičnom fakultetu, Filološkom fakultetu u Beogradu i kurseve sa tim u vezi na lokalnom fakultetu u Vašingtonu, DC. Ljubitelj učionice, pozorišta, muzeja, bioskopa, ali i putovanja, prirode i istrazivanja.

Preporuka

Nastavimo zajedno samoobrazovanje!

Unesite email adresu za korisne porcije aktuelnog znanja!

Aktivni smo i na Fejsbuku!