Autor - Jasna Grubić

Jasna GrubićZavršila arhitekturu, V beogradsku, “Lujo Davičo”
Interesovanja: arhitektura, dizajn, muzika, balet, pozorište, film... :)

Preporuka

Nastavimo zajedno samoobrazovanje!

Unesite email adresu za korisne porcije aktuelnog znanja!

Aktivni smo i na Fejsbuku!