Autor - Dubravka

DubravkaDubravka Karadarević je diplomirani filolog za srpski jezik i master profesor srpskog jezika i književnosti. Profesionalno se bavi lekturom i korekturom u prevodilačkoj agenciji "Prevodioci Libra".

Preporuka

Nastavimo zajedno samoobrazovanje!

Unesite email adresu za korisne porcije aktuelnog znanja!

Aktivni smo i na Fejsbuku!