Autor - Anel Čiplaković

Anel ČiplakovićAnel Čiplaković je osnivač agencije Webmajstor.ba iz Sarajeva. Za sebe voli reći da je kreativan, inovativan i da ima sposobnost planiranja i organizacije liderstva.

Preporuka

Nastavimo zajedno samoobrazovanje!

Unesite email adresu za korisne porcije aktuelnog znanja!

Aktivni smo i na Fejsbuku!