Autor - Ana Bojanović

Ana Bojanović je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Stekla zvanje magistra nauke o književnosti na istom fakultetu, na temu iz oblasti srpsko-engleskih književnih veza, 2007 godine, iz koje oblasti je odabrala i temu za doktorat. Strastan ljubitelj preciznosti i snage pisane reči, filozofije, mitologije, psihologije i medicine. Ljubitelj poezije i pesnikinja. Zagovornik autentičnosti življenja.

Psihologija

Aktivna imaginacija

Ukoliko pokušamo da bacimo pogled na istoriju ljudskih ideja, začeci pojma aktivne imaginacije svakako se mogu pronaći veoma rano na toj hronološkoj skali...

Psihologija

Šta je temperament?

Reč temperament često se može čuti, kako u svakodnevnoj neformalnoj komunikaciji između članova porodice, prijatelja i partnera ili u formalnijem...

Preporuka

Ovo vredi znati o ishrani

Naša podrška

Nastavimo zajedno samoobrazovanje!

Unesite email adresu za korisne porcije aktuelnog znanja!

Aktivni smo i na Fejsbuku!