Autor - Ana Bojanović

Ana BojanovićAna Bojanović je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Stekla zvanje magistra nauke o književnosti na istom fakultetu 2007. godine. Strastan ljubitelj preciznosti i snage pisane reči. Pesnikinja. Slobodan mislilac. Zagovornik autentičnosti.

Psihologija

Šta je temperament?

Reč temperament često se može čuti, kako u svakodnevnoj neformalnoj komunikaciji između članova porodice, prijatelja i partnera ili u formalnijem...

Prijavi se!

Preporuka

Nastavimo zajedno samoobrazovanje!

Unesite email adresu za korisne porcije aktuelnog znanja!

Aktivni smo i na Fejsbuku!